MARKEDSPLAN

En god markedsplan skal bygges etter tre stikkord:​​​​​​​

Strukturert

Tydelig


Tilpasset

En markedsplan må ha god struktur. Det vil si at den må være gjennomtenkt, markedsaktivitetene må være godt forberedt og hver markedsaktivitet skal ha en definert oppgave i markedsarbeidet. 

Markedsplanen må ha ett (eller flere) tydelige mål og tydelige målgrupper. I tillegg må markedsaktivitetene ha tydelig budskap og tydelig avsender. 

Markedsplanen må tilpasses etter budsjett, målsetning, målgrupper og målgruppers modus i eksponeringsøyeblikket. 


En strukturert, tydelig og tilpasset markedsplan er
et styringsdokument som hjelper deg i hverdagen med å bruke
markedsbudsjettet målrettet og mest mulig effektivt. Markedsplanen staker ut kursen for markedsaktivitetene. Det er viktig å evaluere ​​​​​​​resultatene av aktivitetene underveis og justere
kursen ettersom markedet endrer seg. 

Ingen markedsplan kan redde et dårlig produkt. Du går fort tom for kunder dersom du lurer dem med dårlige produkter. Markedsplanen må ta utgangspunkt i det unike med ditt produkt og hvorfor kundene bør ​​​​​​​kjøpe det.


En viktig del av markedsplanen er handlingsplanen. Dette er en konkret plan med hva som skal kommuniseres, når det skal
kommuniseres og til ​​​​​​​hvem det skal kommuniseres.  

Intelligunt har utarbeidet en mal for markedsplan. Du kan laste denne ned gratis her.